ورزش

مسجد امام (عباسی)

مسجد امام (عباسی)

معرفی مسجد امام مسجد امام که به مسجد شاه، مسجد سلطانی و مسجد جامع عباسی نیز شهرت داشته است، مهم ترین مسجد تاریخی اصفهان است که در ضلع جنوبی میدان نقش جهان قرار دارد. این شاهکار معماری، کاشی کاری و نجاری قرن یازدهم هجری، اوج یک هزار سال هنر مسجدسازی…